Komisja rewizyjna

W dniu 11 maja 2019 r. Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Oddziału ZNP w Sierpcu wybrała władze związku – prezesa, zarząd i komisję rewizyjną oraz przyjęła w ogólnym zarysie program działania na kadencję 2015-2024. W dniu 16 maja 2019r ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Joannę Marlęga.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Alicja Dobrosielska

Aneta Kaczyńska

Elżbieta Kamińska

Grażyna Kowalska