Zarząd

W dniu 11 maja 2019 r. Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Oddziału ZNP w Sierpcu wybrała władze związku – prezesa, zarząd i komisję rewizyjną oraz przyjęła w ogólnym zarysie program działania na kadencję 2015-2024. W dniu 24 maja 2019r ukonstytuował się Zarząd Oddziału ZNP wybierając prezydium i sekretariat:

Nasze władze

Prezesem Oddziału ZNP wybrany został kol. Piotr Marek Podlaski

Zarząd Oddziału tworzą następujący członkowie:

 • Anna Biegańska               - Członek, Kronikarz. Spotkania tematyczne
 • Małgorzata Chęcińska      - Członek, Sekcja brydża sportowego i szachów
 • Teresa Domagalska          - Wiceprezes Oddziału, Prezydium, Sekretariat,
 • Joanna Jeżewska              - Członek, Protokolant
 • Klaudiusz Kaczyński       - Członek, Przekaz informatyczny
 • Stanisław      Kosiorek    - Członek, Przekaz informatyczny
 • Ewa  Kujawa                   - Honorowy Prezes Oddziału 
 • Piotr Kumosiński            - Członek, Koordynator SIP
 • Magdalena Olszewska    - Członek,
 • Edyta Paciuszkiewicz     - Członek, Protokolant
 • Wojciech Rychter            - Przewodniczący SPAiO
 • Katarzyna Sadecka          - Członek, Kronikarz
 • Anna Stawska                 - Wiceprezes Oddziału, Prezydium, Sekretariat,
 • Krystyna Ulicka              - Przewodnicząca SEiR
 • Urszula Wiśniewska       - Członek 

Zarząd

Zarzad