Ogniska Powiatowe

Ognisko nr 3

Prezes - Klaudiusz Kaczyński

  • Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

 

 Ognisko nr 5

 Prezes - Anita Pacholec

  • Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
  • Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu 

 

Ognisko nr 6

 Prezes - Dariusz Zieliński

  •    Zespół Szkół Zawodowych nr 2

 

Ognisko nr 10

 Prezes - Dorota Nawrocka

  •  Poradnia Psychologoczno-Pedagogiczna w Sierpcu
  •   Ognisko Pracy Pozaszkolnej
  •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu