Kronika

Zapraszamy na stronę Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu

 https://www.facebook.com/OPZNPSierpc

Umieszczamy tam bieżące informacje o działalności Oddziału jak i inne informacje.

 

Prezesi Oddziału ZNP w Sierpcu

 

Bronisław Chojnacki   - 1924 - 1936

 Kazimierz Bojenko       - 1936 – 1939

 Franciszek Midura    - 1945 - 1946

 Zofia Gałęska            - 1946 – 1948

 Teodor Cichocki         - 1948 – 1949

 Józefa Kusek             - 1949 – 1950

 Maksymilian Świtalski -  1950 – 1956

 Kazimierz Paczkowski - 1956 – 1960

 Ryszard Długoszewski -  1960 – 1963

 Stanisław Teodorczyk  - 1963 – 1964

 Tadeusz Goliński        - 1965 – 1970

 Jarosław Nowakowski - 1970 – 1975

 Stanisław Teodorczyk  - 1975 – 1981

 Maria Otroszczenko    - 1981 – 1981

 Halina Szałecka          - 1983 – 1988

 Ewa Kujawa               - 1988 – 2010

 Teresa Domagalska    -  2010 – 2019

 Piotr Podlaski             - obecnie

 

Komisja Historyczna Oddziału

1. Henryk Dymek - Przewodniczący

2. Krystyna Ulicka - V-ce Przewodnicząca

3. Maria Kalinowska

4. Irena Kratkowska

5. Anna Domzalska

6. Ewa Ligowska