Jak zostać członkiem ZNP?

Czy warto wstąpić do ZNP?


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - organizacja związkowa z ponad 100-letnią tradycją, broniąca wszystkich pracowników oświaty.

Dlatego zapraszamy Cię – wstąp w nasze szeregi!!

CO DAJE PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZNP?

  • władze ZNP negocjują corocznie z rządem i samorządami w sprawach naszych płac i dodatków do nich;
  • ZNP reprezentuje pracowników u pracodawcy w sprawach płacowych, socjalnych, bhp;
  • przedstawiciele ZNP są członkami komisji ds. awansu zawodowego, nagród, odznaczeń i komisji konkursowych z prawem głosu;
  • zapewnia ochronę prawną przez radców prawnych ZNP;
  • przyznaje zasiłki statutowe;
  • upoważnia do zniżek w hotelach, domach wczasowych i sanatoriach ZNP (15%) ;
  • znaczna część składki wraca do członków w postaci dopłat do biletów na imprezy kulturalne i sportowe;
  • przyznaje zapomogi losowe i socjalne;
  • umożliwia uczestnictwo w imprezach sportowych, kulturalnych i turystycznych.

JESTEŚMY TAM, GDZIE NIKT INNY NIE CHCE POMÓC!

Dzięki naszym protestom, marszom, strajkom i długim negocjacjom udało się wywalczyć znaczące podwyżki płac w sytuacji kryzysu i zwolnień w całej gospodarce. Zmiana przepisów emerytalnych zabrała nam pewne przywileje, ale dzięki ZNP uzyskaliśmy bardziej korzystne zapisy w emeryturach kompensacyjnych.

DO ZNP NALEŻY PONAD 300 tys. pracowników oświaty.

Tylko liczny i silny związek zawodowy może być partnerem do rozmów z pracodawcą.

JEŚLI SĄDZISZ ŻE WARTO BYĆ Z NAMI
– WSTĄP DO ZNP!

JAK ??? Nic prostszego!!! Pobierz z Dokumenty kwestionariusz i wypełnij, oddaj prezesowi swojego ogniska. Jeśli nie wiesz czy jest ognisko - sprawdź OGNISKA. Jeśli nadal nie wiesz - przynieś deklarację do naszej siedziby. Adres i mapkę masz w KONTAKT.