Sekcja Emerytów i Rencistów

W naszym oddziale działa Sekcja Emerytów i Rencistów. Przewodniczącą na kolejną kadencję 2019-2024 jest Krystyna Ulicka -długoletnia przewodnicząca tej sekcji.

Sekcja prowadzi swoją działalność statutową w naszej siedzibie.

Zapraszamy byłych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, lub rentę do uczestnictwa w ciekawych spotkaniach.

Sekcja Brydża sportowego zaprasza chętnych przypomnienia sobie dawnych czasów na spotkania przy stoliku. Planujemy poszerzyć jej działalność o miłośników królewskich szachów, celem nauki i wymiany doświadczeń zwłaszcza nauczycieli uczących tej gry w szkołach. 

Dla czynnych pracowników szkół i placówek oświatowych od września 2019r. planujemy uruchomić cykliczne spotkania tematyczne na które serdecznie zapraszamy. Terminy i tematy zostaną ustalone na pierwszych spotkaniach.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu ul. Braci Tułodzieckich 9. Dzięki zgłoszeniu uczestnictwa nie przegapisz terminu gdyż zostaniesz powiadomiony o tym wydarzeniu.